Istotność procesu odwadniania osadów

Istotność procesu odwadniania osadów

Jednym z istotniejszych procesów jest odwadnianie osadu ściekowego. To bardzo istotny element procesu przeróbki osadów, który ułatwia dalsze prace nad przeróbkami. To wszystko za sprawą zredukowania objętości masy osadów. Na czym polega i jak powinno wykonywać się tego typu metodę? 

Korzystanie z odwadniania osadu

odwadnianie osadówProces polegający na obniżeniu zawartości wody w osadach do stopnia takiego, aby końcowe uwodnienie było jak najniższe to odwadnianie osadów. W trakcie trwania tego procesu usuwana jest woda kapilarna. Oddziela się tutaj placek suchy oraz czysty i pozbawiony zawiesin odciek. W związku z zastosowaniem tej metody ogólna masa osadu ulega znacznemu zmniejszeniu. Osa, który został przefermentowany kieruje się do stacji odwadniania osadu. Odcieki z odwadniania osadów przefermentowanych wprowadzane są poprzez przepompownię i stację strącania fosforu z odcieków po prasie taśmowej do kanału ścieków surowych w budynku krat, ale nie tylko.  W celu poprawy odwadniania osadów zostaje dodany polielektrolit. Osad uzyskany po odwadnianiu osadów jest higienizowany za pomocą wapna. Na każdym etapach procesu oczyszczani ścieków i przeróbki osadów powstają osady ściekowe, a każdy z nich charakteryzują się różnymi właściwościami podatności na odwodnienie. Zawartość jaka zostanie uzyskana w procesie odwadniania wody w osadach ściekowych zależy od rodzaju procesu, któremu zostały one poddane.

Proces odwadniania osadu ze ścieków i tym podobnych nie należy do najtrudniejszych, jednak należy do niego użyć odpowiednich maszyn, które wesprą ten proces. W tej czynności zależy nam głównie na tym, aby odsączyć jak największą ilość czystego odcieku, który pozbawiony jest zawiesin. Zajmują się tym profesjonalne firmy z odpowiednimi urządzeniami.