Rębak z napędem spalinowym

Rębak z napędem spalinowym

Nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwoliły na konstrukcję bardzo mocnych urządzeń do przerobu drewna z wycinki drzew. Współczesne rębaki to urządzenia proste w budowie ale jego podzespoły w szczególności tnące to zaawansowane technologicznie rodzaje stali. Napęd rębaków stanowią silniki elektryczne i spalinowe, a także wał odbioru mocy z traktora.

Różnorodność rębaków z silnikiem spalinowym

rębaki spalinoweWycinka drzew i krzewów wiąże się z pozyskaniem materiału drzewnego o różnym stopniu użyteczności. Do niedawna gałęzie, odrosty, zdrewniałe krzewy i byliny traktowane były jako odpady i ” na pniu ” spalane. Dzięki rębakom m.in. spalinowym teraz jest możliwy przerób tych części na zrębki, które są cennym surowcem. Produkowane rębaki spalinowe to bardzo szeroka gama urządzeń o różnych parametrach roboczych w zależności od przeznaczenia. Duże stacjonarne rębaki wyróżniają się bardzo dużą mocą silnika. Najczęściej mają większą niż dwa ilość noży tnących zamocowanych na tarczach lub bębnach. To również urządzenia przeznaczone do zrębkowania materiału o dużych średnicach. Producenci kierują swoją ofertę do wymagających profesjonalistów oraz do klientów indywidualnych do domowego użytku. Wszystkie rębaki spalinowe mają bardzo podobną konstrukcję składającą się z kilku podstawowych części. Napęd to silniki o różnej mocy, który za pomocą pasów przenoszony jest na tarcze i bębny z umieszczonymi nożami z hartowanej stali narzędziowej. Do wprowadzania materiału do rębaka służy lej blaszany w pozycji poziomej, skośnej lub pionowej. Na końcu leja mogą być umieszczone walce obrotowe z własnym napędem ułatwiające pracę. Zrębki są wyprowadzane z urządzenia rurą wyrzutową lub innym kanałem do pojemników, worków lub na taśmociąg.

Rozdrabniacze spalinowe z praktycznych względów uzyskują mobilność. Umieszczane są na ramach z pneumatycznymi lub na przyczepkach. Daje to możliwość w terenie w miejscu wykonania zlecenia. Pozwala to na oszczędność czasu pracy poprzez wyeliminowanie konieczności transportu materiału do przetworzenia. Dzięki rębakom powstaje tani surowiec do produkcji m.in. opału.