Używanie nawozów wapniowych granulowanych

Używanie nawozów wapniowych granulowanych

Jesień jest idealną porą roku na stosowanie zabiegów agrotechnicznych w glebie. Po zbiorze przedplonu ważnym elementem jest zwapnowanie gleby. Trzeba jednak mieć na uwadze czas potrzebny do rozpuszczenia substancji dodawanych do gleby i uzyskania oczekiwanego efektu odkwaszenia.

Kiedy stosować nawóz wapniowy granulowany?

nawozy wapniowe granulowaneTrzeba uważać z podnoszeniem odczynu gleby a nie uzyskać zbyt szybkiego efektu zakwaszenia. Kiedy gleba jest za bardzo zakwaszona, wiele pierwiastków staje się niedostępnych dla rośliny a nie to przecież chodzi tylko o całkiem odwrotny efekt- żeby zwiększyć przyswajalność substancji dla rośliny. Nawozy wapniowe granulowane dodawane do gleby sprawiają, że wapień jest szybko uwalniany do gleby przez odpowiednią strukturę zadawanego nawozu. Po ich zastosowaniu w krótkim czasie wapień jest dostępny dla roślin a poza tym występują w niepylącej formie granulatu, co ułatwia ich rozprowadzanie na polach. Najszybciej działającym wśród nawozów tego typu jest kreda. Stopień rozdrobnienia ma bardzo duże znaczenie. Szczególnie jeśli chodzi o nawozy otrzymywane i pozyskiwane ze skał twardych. Jeśli nawóz jest bardzo rozdrobniony to wapń jest szybciej uwalniany od gleby i szybciej, w większym stopniu dostępny dla rośliny. termin wapnowania rozważa się na podstawie pogody oraz typu nawozu. Rozważa się go też w ujęciu agrotechnicznym, czyli w zmianowaniu oraz w stopniu kalendarzowym, czyli jako fizyczny termin wykonania zabiegu w danym sezonie wegetacyjny, zależny od warunków.

Musimy przy zakupie nawozów takiego typu uważać na to, jakiej wielkości ma on cząstki. Jeśli cząsteczki są większe niż kilka milimetrów i są one różnej wielkości, musimy się liczyć, że są to nawozy bardzo niskiej jakości i przyswajania przez rośliny.